NY FILOSOFIBOG: Killing Sophia

– Consciousness, Empathy, and Reason in the Age of Intelligent Robots

Denne underholdende og velskrevne nye bog introducerer et centralt og afgørende emne inden for AI, Human Robot Interaction og roboetik … Bogen giver tillige et fremragende omrids af klassiske filosofiske diskussioner med relevans for området.

– Anne Gerdes, Professor in Humanistic Information Studies, University of Southern Denmark

Mennesker og robotter

Kan robotter udvikle bevidsthed? Er det problematisk at udvikle følelser for intelligent teknologi? Giver det mening at tale om etik og rettigheder for robotter? Ny teknologi rejser store spørgsmål, og vores svar på dem får betydning for hele den menneskelige civilisations fremtid.

I bogen Killing Sophia, som er udgivet på Syddansk Universitetsforlag, går den danske filosof og tech-debattør Thomas Telving på underholdende vis i clinch med nogle af tidens vigtigste spørgsmål inden for kunstig intelligens og roboethics.

Han advarer skarpt mod at tro, at menneskelignende robotter er levende, hvilket i værste kan fald føre til, at vi tildeler teknologien rettigheder. Et emne, som allerede har været diskuteret indgående i EU. Thomas Telving argumenterer samtidig for, at menneskelignende teknologi rummer et stort potentiale for kommerciel manipulation.

Empati, etik og rettigheder i Killing Sophia

Killing Sophia handler om …

 • null

  Bevidsthed

  Vil vi på et tidspunkt udvikle robotter, der kan føle glæde og smerte? Og hvad vil det i så fald betyde for vores omgang med dem?

 • null

  Empati og menneskeliggørelse

  Hvordan reagerer mennesker i mødet med menneskelignende robotter?

 • null

  Etik og teknologi

  Hvordan kan vi bruge filosofisk etik i praksis, når vi udvikler kunstig intelligens og robotter?

 • null

  Robotter og rettigheder

  Giver det mening at tale om etik og rettigheder for robotter – og hvilke positioner er der i debatten?

 • null

  Politisk regulering

  Hvad gør EU i dag for at regulere brugen af kunstig intelligens og robotter – og er det nok?

Bogen kan læses uden forudgående kendskab til filosofi, kunstig intelligens og Human-Robot Interaction (HRI). Brug den som udfordrende populærvidenskabelig underholdning, tilbyd den til studerende på videregående uddannelser eller til gymnasieelever på 3. årgang, som har behov for en introduktion til filosofiske og etiske spørgsmål med særlig relevans for ny teknologi samt i forskningsområdet Human-Robot Interaction.

Udtalelse fra Peer Review

“Denne underholdende og velskrevne nye bog introducerer et centralt og afgørende emne inden for AI, Human Robot Interaction og roboetik, nemlig spørgsmålet om, hvornår robotter bliver eller hvornår de eventuelt burde blive anerkendt som værdige til moralsk hensyntagen. At besvare dette spørgsmål bliver i stigende grad vigtigt efterhånden som robotter entrer samfundet i stor skala. Bogen giver tillige et fremragende omrids af klassiske filosofiske diskussioner med relevans for området.”

– Anne Gerdes, Professor in Humanistic Information Studies, University of Southern Denmark

 

Udtalelse fra forfatteren

“Med Killing Sophia har jeg ønsket at sætte diskussionen om robotter og mennesker ind i en markant filosofisk ramme. Jeg mener, at en forståelse af nogle af filosofiens grundspørgsmål er afgørende for ikke at overse væsentlige konsekvenser af at implementere robotter og AI bredt i samfundet. Meget af debatten om etik og AI handler om data, og det er vigtigt, men vi skal passe på, at datadebatten ikke skygger for andre vigtige spørgsmål. Det håber jeg, at min bog kan medvirke til. Både i studie- og forskningsmiljøer og bredt set.”

– Thomas Telving, forfatter, filosof og rådgiver

Om bogen

Killing Sophia – Consciousness, Empathy, and Reason in the Age of Intelligent Robots

Antal sider: 137. Pris: 168,- kr.

Udkommer d. 21. april 2022 på Syddansk Universitetsforlag.

Udgives i Danmark, Storbritannien, Irland, USA og Canada.

Interview og foredrag

Thomas Telving leverer gerne interviews, foredrag og gæsteforelæsninger.

Han er en erfaren foredragsholder og underviser.

Se referencer og eksempler på foredrag her

Kontakt ham på thomas@telving.dk eller +45 2479 0322.